Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2003CZ042346
AutorHoffmannová, Jana
Titel

Hodnocení, intenzifikace... a STYL v lexiku časopisů pro ženy

ErschienenSborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, č. D 3, 2003, s. 73-77
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazyková stránka novin, časopisů a knih
Lexikologie
Čeština ve společnosti a praxi
Klassifikation (EN)Language in newspapers, journals, etc.
Lexicology
Czech in society and practice
Schlagwörterčasopisy pro ženy; zásoba slovní; adjektiva hodnotící; sémantika; anglicismy
Schlagwörter (DE)Wortschatz; Semantik; Anglizismen
AnmerkungRozbor hodnotících adjektiv a stylu
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/42346
PURLCitation link