Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach anglicismy lieferte 656 Treffer
1

Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń angielskich w języku polskim

Mańczak-Wohlfeld, Elżbieta Kraków 1995
2

Los anglicismos. Anglismos y anglicismos, huéspedes de la lengua

Riquelme Pomares, Jesucristo Alicante 1998
3

Počítačový slang

Koblížek, Vladimír, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 84-91.
4

"Peanuts"und "Powerfrau". Zum angloamerikanischen Spracheinfluss in der deutschen Gegenwartssprache

Katrinák, Helene, in: Tlumočení - překlad, 7, č. 31, 1996, s. 8-9 [644-645]
5

K formální adaptaci anglicismů

Rejzek, Jiří, in: Naše řeč, 76, č. 1, 1993, s. 26-30
6

Anglické výrazy znehodnocují češtinu

in: Špígl (Praha), 1999, 1.12.1999
7

K pronikání cizojazyčného lexika do současného ruského jazyka

Nachtigalová, Iva, in: Jinakost, cizost v jazyce a literatuře [Jinakost...] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 1999, s. 212-215
8

Chipsy, čipy a chips (křupavé, malé, chytré, někdy i modré)

Uhlířová, Ludmila, in: Tlumočení - překlad, 10, č. 47, 1999, s. 30 [1236]
9

Einige Bemerkungen zur Behandlung von Anglizismen in deutschen Texten

Gester, Silke, in: Cizí jazyky, 45, č. 4, 2001-02, s. 116-118
10

Jazyková funkčnosť z pohľadu používateľov jazyka

Dobrík, Zdenko, in: Spisovnost a nespisovnost [Spisovnost '04] : Zdroje, proměny a perspektivy. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve Vzdělávacím středisku Šlapanice 10.-12. února 2004, Brno, MU ; 2004, s. 226-229.