Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach anglicismy lieferte 656 Treffer
1

Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń angielskich w języku polskim

Mańczak-Wohlfeld, Elżbieta Kraków 1995
2

Los anglicismos. Anglismos y anglicismos, huéspedes de la lengua

Riquelme Pomares, Jesucristo Alicante 1998
3

Anglicizmy i amerikanizmy v russkom jazyke i otnošenije k nim

Romanov, A. Ju. Sankt-Peterburg 2000
4

Angličtina za babku (1)

Strejc, Pavel, in: VTM (Praha), 2000, leden.2000
5

Počítačový slang

Koblížek, Vladimír, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 84-91.
6

"Peanuts"und "Powerfrau". Zum angloamerikanischen Spracheinfluss in der deutschen Gegenwartssprache

Katrinák, Helene, in: Tlumočení - překlad, 7, č. 31, 1996, s. 8-9 [644-645]
7

K formální adaptaci anglicismů

Rejzek, Jiří, in: Naše řeč, 76, č. 1, 1993, s. 26-30
8

Anglické výrazy znehodnocují češtinu

in: Špígl (Praha), 1999, 1.12.1999
9

K pronikání cizojazyčného lexika do současného ruského jazyka

Nachtigalová, Iva, in: Jinakost, cizost v jazyce a literatuře [Jinakost...] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 1999, s. 212-215
10

Chipsy, čipy a chips (křupavé, malé, chytré, někdy i modré)

Uhlířová, Ludmila, in: Tlumočení - překlad, 10, č. 47, 1999, s. 30 [1236]