Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě lieferte 95 Treffer
1

K etymologii a gramatické povaze některých termínů etiky

Jelínek, Milan, in: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, 2, č. A 2, 1997, s. 189-196
2

Rým "učedník - mučedník"je staročeský paleoslovenismus

Šaur, Vladimír, in: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, 2, č. A 2, 1997, s. 17-23
3

Podkoní a žák - k možnostem výkladu dalších souvislostí

Viktora, Viktor, in: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, 2, č. A 2, 1997, s. 25-31
4

Dnešní stav a problematika bádání o J. Třanovském. K 400. výročí jeho narození

Kopecký, Milan, in: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, 2, č. A 2, 1997, s. 33-43
5

Josef Vašica a studium barokní homiletiky

Horáková, Michaela, in: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, 2, č. A 2, 1997, s. 45-52
6

Ke stavu poznání staročeských cestopisů

Pavera, Libor, in: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, 2, č. A 2, 1997, s. 53-67
7

Z korespondence Vincence Praska

Písková, Milada, in: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, 2, č. A 2, 1997, s. 69-75
8

Grafické prostředky prezentace metafory v publicistickém komunikátu

Binar, Ladislav, in: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, 2, č. A 2, 1997, s. 197-201
9

Intertextualita v pracích pražských strukturalistů

Martinek, Libor, in: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, 4, č. A 4, 2002, s. 89-91
10

Epiteton v debutu Antonína Brouska Spodní vody

Urbanec, Jiří, in: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, 4, č. A 4, 2002, s. 92-99