Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2002CZ056156
AutorChýlová, Helena
Titel

Balbínova Rozprava krátká, ale pravdivá

ErschienenBalbínovská miscellanea : Sborník příspěvků z konference konané u příležitosti 380. výročí narození Bohuslava Balbína, Klatovy 3. a 4. prosince 2001, Klatovy, Městská knih. ; 2002, s. 21-26
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jednotlivá období, osobnosti, díla
Klassifikation (EN)Particular periods, personalities, works
SchlagwörterBalbín, Bohuslav; čeština doby střední; jazyk autorský; styl autorský; prostředky řečnické; argumentace
Schlagwörter (DE)Alttschechisch (1500-1780); Autorensprache; Autorstil
AnmerkungJazykové a stylistické prostředky (materiál z překladu M. Kopeckého, 1988)
Mediumarticle
PURLhttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/56156
BestandSearch WorldCat
PURLCitation link