Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2002CZ056094
AutorPospíšilová, Věra
Titel

Balbínova Verisimilia a Baroko v Čechách Milady Součkové

ErschienenBalbínovská miscellanea : Sborník příspěvků z konference konané u příležitosti 380. výročí narození Bohuslava Balbína, Klatovy 3. a 4. prosince 2001, Klatovy, Městská knih. ; 2002, s. 53-56
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Latina středověká a nová
Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
Klassifikation (EN)Medieval and modern Latin
Language and style of particular authors, and/or of particular literary works
SchlagwörterBalbín, Bohuslav; Součková, Milada; čeština doby střední; jazyk autorský; latina
Schlagwörter (DE)Alttschechisch (1500-1780); Autorensprache; Latein
AnmerkungK obsahu a stylu obou děl
Mediumarticle
PURLhttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/56094
BestandSearch WorldCat
PURLCitation link