Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Latina středověká a nová lieferte 1182 Treffer
1

Nápisy v přemyslovském paláci

Bistřický, Jan, in: Umění (Praha), 40, č. 6, 1992, s. 453-456, obr
2

Nejstarší záznamy o počasí v pražském Klementinu a morová epidemie roku 1649

Beránek, Karel, in: Miscellanea odd. rukopisů a starých tisků, 8 (1991), 1992, s. 98-113
3

Buchstabenzauber in der Spätantike

Knobloch, Johann, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. A 44, 1996, s. 15-16
4

Gallus - Asserunt quidam. Rozbor textu a edice

Krmíčková, Helena, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 44, č. C 42, 1995, s. 51-69
5

Pražské algorismy

Silagiová, Zuzana, in: Listy filologické, 118, č. 1-2, 1995, s. 38-59
6

Neznámé Balbínovo drama?

Svatoš, Martin, in: Listy filologické, 118, č. 1-2, 1995, s. 91-93
7

Úmrtí B. Balbína a Alma congregatio major beatae Virginis Annunciatae u sv. Klimenta v Praze

Kroupa, Jiří K., in: Listy filologické, 118, č. 1-2, 1995, s. 93-97
8

Elogium P. Alberta Chanovského v Menologiu S. J

Svatoš, Martin, in: Listy filologické, 118, č. 1-2, 1995, s. 100-104
9

Klaretův Ortulus ve světle Fyziologu

Nechutová, Jana, in: Pocta Dušanu Šlosarovi : Sborník k 65. narozeninám, Boskovice, Albert ; 1995, s. 83-90.
10

Balbínova "Diva Turzanensis"a její moravský pramen

Hejnic, Josef, in: Z kralické tvrze (Kralice n. Oslavou), 20, 1994-95, s. 60-65