Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1999CZ017386
AutorBalhar, Jan
Titel

Hlavní dialektismy v mluvě vídeňských Čechů

ErschienenEstetika (Praha), 36, č. 1-3, 1999, s. 151-154
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Vnější dějiny českého jazyka
Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Různé příspěvky dialektologické
Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
Klassifikation (EN)Political history of Czech language
Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Various dialectological contributions
Czech verbal communication and sociolinguistics
Schlagwörterčeština vídeňská; dialektismy; jazyk emigrantů; germanismy; sociolingvistika
Schlagwörter (DE)Soziolinguistik
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/17386
PURLCitation link