Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach regionalismy lieferte 77 Treffer
1

Francouzština a regionalismy

Ježková, Slavomíra, in: Časopis pro moderní filologii, 83, č. 2, 2001, s. 98-103
2

Tradice výroby zakuřované hračky

Roček, Michal, in: Národopisná revue, 14, č. 4, 2006, s. 209-217
3

Pour une étude historique des régionalismes lexicaux du françcais, l'examplede fr. macher - contusionner; meurtrir

Lagueunière, France, in: Opera Romanica 5 : Langue et société. Dynamique des usages. Actes du XXVIIe colloque international de linguistique fonctionnelle, České Budějovice, JU ; 2004, s. 47-52
4

Badania regionalnej odmiany polszczyzny cieszyńskiej XIX wieku

Raclavská, Jana, in: Polonica 1997 : Sborník příspěvků z 6. konference polonistů České republiky, Ostrava 19.-20. 11. 1999, Ostrava, OU ; 1999, s. 37-44
5

Edukacja regionalna jako szansa na aktywne zdobywanie wiedzy i stworzenie optymalnych warunków do rozwoju ucznia

Kuffel, Stanisława; Wójtowicz, Katarzyna, in: Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci, Ostrava, OU ; 2001, s. 317-326.
6

Las variantes regionales del español en la formación de traductores e intérpretes: nivel fónico

Králová, Jana, in: Traducción: Metrópoli y diáspora : Las variantes diatópicas de traducción. Actas de los VIII Encuentros Complutenses en torno a la traducción: celebrados del 5 al 8 de mayo de 1999 en el Instituto Universitario de Lenguas Modernas y Traductores de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Univ. Complutense de Madrid ; 2000, s. 39-48
7

Krajová diferenciace jednoho slangu

Nekvapil, Jiří, in: Naše řeč, 60, č. 5, 1977, s. 237-242
8

Dictionnaire des régionalismes de France. Géographie et histoire d'un patrimoine linguistique

Ed. Rézeau, Pierre Bruxelles 2001
9

Richesse du français et géographie linguistique

Rézeau, Pierre Bruxelles 2007
10

Nespisovné prvky v mluvě střední generace jižních Čech

Janečková, Marie, in: Jazyk a řeč jihočeského regionu 4 : Sborník katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, PF ; 1995, s. 13-17