Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ009963
AutorChýlová, Helena
Titel

Plzeňské uliční názvosloví

ErschienenKultura, historie a současnost Plzně : Referáty přednesené na konferenci k 700. výročí založení Plzně v sekci literární a jazykové, Plzeň 3.-4. května 1995, Plzeň, PF ZČU ; 1996, s. 158-169
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jména zeměpisná místní
Jména zeměpisná pomístní
Tvoření slov
Klassifikation (EN)Place names
Minor place names
Word formation
Schlagwörteronomastika; urbanonyma; čeština
Schlagwörter (DE)Onomastik (Namenkunde); Urbanonyme; Tschechisch
AnmerkungZákladní motivační a slovotvorné typy
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/9963
PURLCitation link