Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001563
AutorGarvin, Paul L.
Titel

Úloha jazykovědců Pražské školy při rozvoji jazykové normy českého jazyka

HerausgeberPřekladatel Mach, V.
ErschienenRozumět jazyku : Sborník k významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc, Praha, PF UK ; 1995, s. 48-57
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Spisovná norma a její kodifikace. Obecné otázky
Dějiny lingvistické práce na území Československa (do roku 1945)
Klassifikation (EN)Literary norm and its codification
History of linguistics in Czechoslovakia (till 1945)
SchlagwörterPražský lingvistický kroužek; spisovnost; kodifikace; čeština; normy jazykové
Schlagwörter (DE)Prager sprachwissenschaftlicher Kreis; Schriftlichkeit; Kodifizierung; Tschechisch; Sprachnormen
AnmerkungStručná analýza vývoje spisovné češtiny a role PLK při jejím popisu a kodifikaci. - Původ. franc. verze Le rôle des linguistes de l'Ecole de Prague dans le dévelopment de la norme linguistique tchèque, vyšla v La norme linguistique (éd. E. Bédard, J. Maurais), Quebec-Paris 1983, s. 141-152
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1563
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Úloha školy při vytváření hodnotových postojů žáků / Ondrášková, Karla
Úloha nových médií při demokratizaci jazyka / Lišková, Michaela
Úloha jazyka při hledání společného světa / Kacetl, Jaroslav
Sociologické zájmy Pražské školy / Matějka, Ladislav
Lingvistický slovník Pražské školy / Vachek, Josef
K rozvoji českého jazykového zeměpisu / Jančák, Pavel
Přehled učiva českého jazyka základní školy. Shrnutí učiva 2.- 9.ročníku. Příprava k přijímacím zkouškám. 2., uprav. vyd / Blažek, Štěpán