Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001554
AutorŠrámek, Rudolf
Titel

Etymon rad- v toponymii Moravy a Slezska

ErschienenRozumět jazyku : Sborník k významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc, Praha, PF UK ; 1995, s. 18-24
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jména zeměpisná místní
Klassifikation (EN)Place names
Schlagwörteretymony; toponyma; antroponyma; čeština; tvoření slov
Schlagwörter (DE)Ortsnamen; Personennamen; Tschechisch; Wortbildung
AnmerkungStudie doplněna slovníčkem moravských MJ s tímto etymonem s lokalizací, nejstarším dokladem a výkladem slovotvorným
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1554
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Karel v toponymii Moravy a Slezska / Boháčová, Michaela
Niva v pomístních jménech Moravy a Slezska / Šrámek, Rudolf
Retrográdní slovník místních jmen Moravy a Slezska / Šrámek, Rudolf
Ukázka lexikografického zpracování pomístních jmen z Moravy a Slezska / Šrámek, Rudolf
Etymon, pojmenovací motiv a význam vlastních jmen / Šrámek, Rudolf
Po stopách cyrilometodějské tradice v prozaickém folkloru a v některých vlastních jménech Moravy a Slezska / Šrámková, Marta
Jazyková situace Moravy a Slezska / Adam, Robert