Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001540
AutorAdam, Hana
Titel

Po stopách Čechů v Berlíně

ErschienenCesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 54-56
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Vnější dějiny českého jazyka
Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Různé příspěvky onomastické
Klassifikation (EN)Political history of Czech language
Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Miscellaneous onomastic contributions
Schlagwörteronomastika; jazyk emigrantů; čeština; jazyky izolované
Schlagwörter (DE)Onomastik (Namenkunde); Tschechisch; Isolierte Sprachen
AnmerkungJazykové stopy po Češích v Berlíně: jména ulic, příjmení
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1540
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Čeština na Humboldtově univerzitě v Berlíně / Adam, Hana
Po stopách Rétorománů / Nosková, Jana
Po stopách Indiánů / Salzmann, Zdeněk
Po stopách indoevropské pravlasti / Blažek, Václav
Po stopách ostravských chacharů / Motýl, Ivan
Po stopách Slovanov v neslovanských krajinách / Adamová, Ľudmila
Po stopách básní Emy Destinnové / Králík, Jan