Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Různé příspěvky onomastické lieferte 96 Treffer
1

Anglické názvy mají nalákat cizince

bo, in: Olomoucký deník, 2006, 10.8.2006
2

Čech a Lech

Chmelař, Jan, in: Literární noviny (Praha), 1995, 16.2.1995
3

Nové zprávy o nálezech ze starých dob

Charvát, Petr, in: Acta onomastica, 39 (1998), 1999, s. 223-233
4

Zprávy a poznámky

in: Onomastický zpravodaj ČSAV, 32-33 (1991-92), 1992, s. 262-284
5

Vývoj řeky Ohře a zanikání středověkých vsí. Příspěvek k historické klimatologii a k dějinám osídlení dolního Poohří

Kotyza, Oldřich, in: Litoměřicko : Vlastivědný sborník, sv. 26 (1990), Litoměřice, 1992, s. 5-29
6

Informativní hodnota vlastních jmen (v čítankách pro 1.-4. ročník základní školy)

Kremzerová, Dagmar, in: Slavistika : Acta Facultatis paedagogicae Universitatis Šafarikanae. Vol 3: Onomastika a škola, Prešov, PF Univ. Praha J. Šafárika ; 1992, s. 35-40.
7

Kartografické zobrazení Pobeskydí ze 17. století

Žáček, Rudolf, in: Časopis Slezského zemského muzea, série B, 42, č. 1, 1993, s. 17-22
8

Topografické údaje ve světle historických pramenů

Marešová, Marie, in: Genealogické a heraldické listy (Praha), 13, č. 2, 1993, s. 25-26
9

Jaký je vlastně dnešní stav znalostí exonym německé jazykové oblasti u našich maturantů?

Březina, Luděk; Šimečková, Alena, in: Časopis pro moderní filologii, 83, č. 1, 2001, s. 39-42
10

Příspěvek k etnografické diferenciaci západní Moravy. Zpráva o "Horácích"ze 16. století

Válka, Miroslav, in: Národopisná revue, 12, č. 1, 2002, s. 27-31