Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001496
AutorHovorková, Ludmila
Titel

Vybrané biblické motivy a jejich převyprávění v díle Ivana Olbrachta a Eduarda Petišky

ErschienenČeštinář, 6, č. 5, 1995-96, s. 133-136
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
Klassifikation (EN)Language and style of particular authors, and/or of particular literary works
SchlagwörterPetiška, Eduard; Olbracht, Ivan; styl autorský; jazyk autorský; bible; čeština
Schlagwörter (DE)Autorstil; Autorensprache; Bibel; Tschechisch
AnmerkungSrovnání a původ jmen v dílech I. Olbrachta Biblické příběhy a Čtení z Biblí kralické a E. Petišky Příběhy starého Izraele
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1496
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

"Golet v údolí"Ivana Olbrachta i jego polskie tłumoczenie / Brzezina, Maria
Dějiny Balkánu a česko-balkánských styků v díle Ivana Dorovského / Hladký, Ladislav
Rozhlásek Eduarda Basse / Všetička, František
Vybrané pravohemisférové deficity v logopedii a jejich etiologická a symptomatologická provázanost / Vitásková, Kateřina
Vánoce - motivy pojmenování / Kopečný, František
Vybrané staročeské názvy chorob a motivace jejich pojmenování / Střalková, S.
Emocionální motivy v názvech ruské literatury / Zahrádka, Miroslav