Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Patočka, Jan lieferte 20 Treffer
1

Jan Patočka ve Filosofickém ústavu ČSAV v letech 1985-1968. Pokus o dokumentaci jeho působnosti ve světle činnosti edičního oddělení

Bayerová, Marie, in: Studia Comeniana et historica, 24, č. 52, 1994, s. 37-51
2

Péče o duši. Soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách. 2: Stati z let 1970-1977, nevydané texty a přednášky ze sedmdesátých let

Patočka, Jan Editor Chvatík, Ivan Praha 1999
3

Na okraj jazykové výstavby filozofického textu (na příkladu Jana Patočky)

Schneiderová, Soňa, in: Termina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 116-121
4

Fenomén jako filosofický problém. Sborník prací k filosofii Jana Patočky a Eugena Finka

K vyd. připrav. Chvatík, Ivan Praha 2000
5

Péče o duši. Soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách. 1: Stati z let 1929-1952

Patočka, Jan Editor Chvatík, Ivan Praha 1996
6

Korespondence s komeniology

Editor Patočka, Jan Praha 2011
7

K pojmu intertextovost

Schneiderová, Soňa, in: Studia Bohemica 7 : Sborník literárněvědných a jazykovědných prací členů katedry bohemistiky FF UP, Olomouc, UP ; 1996, s. 93-98.
8

Jazyk a fenomenologie u Jana Patočky

Jervolino, Domenico Fulka, Josef, in: Fenomén jako filosofický problém : Sborník prací k filosofii Jana Patočky a Eugena Finka, Praha, Oikoymenh ; 2000, s. 379-395
9

Soupis komenian Jana Patočky

Soudilová, Věra; Novotný, Karel, in: Studia Comeniana et historica, 24, č. 52, 1994, s. 116-123
10

Specifika intertextovosti ve filozofickém diskurzu (na příkladu prací Jana Patočky)

Schneiderová, Soňa, in: Slovo a slovesnost, 73, č. 4, 2012, s. 324-344