Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Schneiderová, Soňa lieferte 29 Treffer
1

Na okraj jazykové výstavby filozofického textu (na příkladu Jana Patočky)

Schneiderová, Soňa, in: Termina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 116-121
2

K pojmu intertextovost

Schneiderová, Soňa, in: Studia Bohemica 7 : Sborník literárněvědných a jazykovědných prací členů katedry bohemistiky FF UP, Olomouc, UP ; 1996, s. 93-98.
3

Topolův román Sestra a jeho jazyk

Schneiderová, Soňa, in: Studia Bohemica, 8, 2000, s. 177-182
4

Naprosto totálně super

Schneiderová, Soňa, in: Čeština doma a ve světě, 7, č. 2, 1999, s. 120-122
5

Kontury stylu Antonína Bajaji (Duely)

Schneiderová, Soňa, in: Studia philologica, 1, 1991, s. 72-81
6

Jak se mění titulky z první strany listu

Schneiderová, Soňa, in: Konec a začátek v jazyce a literatuře [KZačJaz] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2001, s. 49-55
7

Mezitextové vztahy ve filozofickém diskursu (na materiálu textu J. Patočky)

Schneiderová, Soňa, in: Varia 8 : Zborník materiálov z 8. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 25.-27. november 1998), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 1999, s. 66-70
8

Využití možností jazyka v současné české próze (nad prózami moravského autora Jana Vraka)

Schneiderová, Soňa, in: Eurolitteraria & Eurolingua 2005 [Eurolingua 2005] : Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis. Series Bohemistica, Liberec, TU ; 2005, s. 348-352
9

Řeč v proudu vyprávění. Jáchym Topol: Kloktat dehet

Schneiderová, Soňa, in: Studia Bohemica, 10, 2007, s. 147-152
10

Jak dnes mluví česká média

Schneiderová, Soňa, in: Tschechisch in den Medien : Beiträge zum 6. Bohemicum Dresdense 11. November 2011, München, Sagner ; 2013, s. 35-46.