Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000869
AutorJanečková, Marie
Titel

Německé přejímky v jihozápadočeské nářeční oblasti

ErschienenJazyk a řeč jihočeského regionu 4 : Sborník katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, PF ; 1995, s. 18-23
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Jednotlivá nářečí
Popis a rozbor jazyka
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Particular dialects
Description and analysis of language
Schlagwörternářečí jihozápadočeská; slova přejatá; němčina; čeština; kontakty jazykové; germanismy
Schlagwörter (DE)Lehnwörter; Deutsch; Tschechisch; Sprachkontakt
AnmerkungZachované přejímky v běžné mluvě střední a mladé generace a přejímky v mluvě pouze staré generace; materiál z mluvených textů a z dotazníku
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/869
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Přejímky z němčiny a z rakousko-bavorského nářečí ve slovní zásobě jihočeské nářeční oblasti / Janečková, Marie
K výskytu germanismů v jihočeské nářeční oblasti / Janečková, Marie
Jazykové prostředky jihozápadočeské nářeční oblasti v běžně mluveném jazyce mladé generace / Pasáčková, Eva
Vyjadřování intenzifikace v nářeční frazeologii / Janečková, Marie
Vývoj jazyka vesnice v centru nářeční oblasti / Šipková, Milena
Ještě k nářečním jevům jihočeské oblasti, srovnání s oblastí západočeskou / Janečková, Marie
Okrajové úseky severovýchodočeské nářeční oblasti z pohledu celočeského. Na materiálu korespondenční ankety ÚJČ / Bachmannová, Jarmila