Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000703
AutorHubáček, Jaroslav
Titel

K aktuálnosti zkoumání sociolektů, zejména slangu

ErschienenSborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 18-22.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Nářečí sociální (argot, slangy apod.)
Nářečí sociální (argot, slangy apod.)
Klassifikation (EN)Social dialects (argot, slang, etc.)
Social dialects (argot, slang, etc.)
Schlagwörterslang; sociolingvistika; čeština; sociolekty
Schlagwörter (DE)Slang; Soziolinguistik; Tschechisch
AnmerkungMotivace zkoumání slangů. Jazykové a mimojazykové faktory slangů
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/703
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K aktuálnosti zkoumání slangů / Hubáček, Jaroslav
K současnému stavu zkoumání sociolektů / Hubáček, Jaroslav
Podíl sociolektů na vývoji češtiny / Hubáček, Jaroslav
Ke vzniku a současnému stavu sociolektů / Hubáček, Jaroslav
Ke vztahu spisovné češtiny a sociolektů / Hubáček, Jaroslav
Od samotažnice či parochodu k lokomotivě: k počátkům železničářského slangu / Hubáček, Jaroslav
Z železničářského slangu / Hubáček, Jaroslav