Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach sociolekty lieferte 107 Treffer
1

Kisérlet a szociolektusok kvantitatív elemzésére

Klimeš, Lumír, in: A szlengkutatás 111 éve, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó ; 2002, s. 237-253
2

Socjolektalne elementy dyferencjacji języka

Mrózek, Robert, in: K diferenciaci současného mluveného jazyka : Sborník prací z mezinárodní vědecké konference (Ostrava, září 1994), Ostrava, FF OU ; 1995, s. 53-58.
3

K aktuálnosti zkoumání sociolektů, zejména slangu

Hubáček, Jaroslav, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 18-22.
4

Futbal verzus sociolekt

Odaloš, Pavol, in: Sborník přednášek z VI. konference o slangu a argotu v Plzni 15. - 16. září 1998 [SlangArgot 6], Plzeň, PF ; 1998, s. 60-64.
5

Ke vzniku a současnému stavu sociolektů

Hubáček, Jaroslav, in: Konec a začátek v jazyce a literatuře [KZačJaz] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2001, s. 89-90
6

Literatura o českých sociolektech (zejména o slanzích)

Hubáček, Jaroslav, in: Studia Slavica = Slovanské studie, 12, 2008, s. 213-220
7

Sociolekt/slang - teória, výskum, výstupy, perspektívy

Odaloš, Pavol, in: Slovanské studie = Studia Slavica, 13, 2009, s. 85-90
8

Certainty and uncertainty in spoken languages: in search of epistemic sociolect and idiolect

Brezina, Vaclav, in: Variation in Language and Language Use : Socio-Cultural and Cognitive Perspectives, Frankfurt a. Main, Lang ; 2013, s. 97-107
9

Reflexe společenského dění v sociolektech - synonymie

Hubáček, Jaroslav, in: Odbicie ważnych wydarzeń historycznych w języku i w literaturze czeskiej, Poznań, Uniw. im. A. Mickiewicza 2010, s. 43-49.
10

Vplyv sociálnych a psychosociálnych parametrov na priebeh komunikácie a na status slangizmov a profesionalizmov v basketbalovom prostredí

Odaloš, Pavol, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 116-122.