Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach slang lieferte 862 Treffer
1

Slangy v jižních Čechách

Jaklová, Alena, in: Čeština doma a ve světě, 8, č. 3, 2000, s. 142-145
2

K expresivitě ve slangu

Chýlová, Helena, in: Slang a argot [SlangArgot 8] : Sborník přednášek z 8. konference o slangu a argotu konané v Plzni ve dnech 26.-27. února 2008, Plzeň, PF ZČU ; 2008, s. 92-98.
3

O nekotorych aspektach sopostavitel'nogo izučenija slanga

Nekvapil, Jiří, in: Sopostavitel'noje izučenije slovoobrazovanija slavjanskich jazykov, Moskva, 1987, s. 174-177
4

Slang, nenápadná a nedílná součást mnoha profesí

lum, in: Jihlavské listy, 2003, 14.11.2003
5

Několik slangových slovníků. Současný český kriminální slang. Slang chartistů. Slang profesionálních řidičů. Slang teplárenských zaměstnanců. Vojenský slang

Suk, Jaroslav Doslov naps. Sgall, Petr Praha 1993
6

Lexikální výpůjčky v jihočeských slanzích

Jaklová, Alena, in: Jinakost, cizost v jazyce a literatuře [Jinakost...] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 1999, s. 216-220
7

Horolezecký slang

Málková, Jitka, in: Sborník přednášek z VI. konference o slangu a argotu v Plzni 15. - 16. září 1998 [SlangArgot 6], Plzeň, PF ; 1998, s. 103-109.
8

Pivovarský a poštovní slang v Plzni

Klimeš, Lumír, in: Jazykovědné aktuality, 29, č. 1-2, 1992, s. 31-32
9

Tři slangové slovníky

Tichá, Zdeňka; Skopec, Luboš Praha 2001
10

Slang z oblasti moderního tance

Opavská, Zdeňka, in: Sborník přednášek z VI. konference o slangu a argotu v Plzni 15. - 16. září 1998 [SlangArgot 6], Plzeň, PF ; 1998, s. 87-90.