Портал славістики


[root][biblio]

Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1995CZ000703
Author(s)Hubáček, Jaroslav
Title

K aktuálnosti zkoumání sociolektů, zejména slangu

PublishedSborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 18-22.
Languagecze
Classification (CZ)Nářečí sociální (argot, slangy apod.)
Nářečí sociální (argot, slangy apod.)
Classification (EN)Social dialects (argot, slang, etc.)
Social dialects (argot, slang, etc.)
Subjectsslang; sociolingvistika; čeština; sociolekty
Subjects (DE)Slang; Soziolinguistik; Tschechisch
NoteMotivace zkoumání slangů. Jazykové a mimojazykové faktory slangů
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Holdings (in Germany)in KVK prüfen [isbn]
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/703
PURLCitation link

More like this:

K aktuálnosti zkoumání slangů / Hubáček, Jaroslav
K současnému stavu zkoumání sociolektů / Hubáček, Jaroslav
Podíl sociolektů na vývoji češtiny / Hubáček, Jaroslav
Ke vzniku a současnému stavu sociolektů / Hubáček, Jaroslav
Ke vztahu spisovné češtiny a sociolektů / Hubáček, Jaroslav
Od samotažnice či parochodu k lokomotivě: k počátkům železničářského slangu / Hubáček, Jaroslav
Z železničářského slangu / Hubáček, Jaroslav