Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Hubáček, Jaroslav lieferte 93 Treffer
1

K aktuálnosti zkoumání sociolektů, zejména slangu

Hubáček, Jaroslav, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 18-22.
2

K jazyku organizačních směrnic

Hubáček, Jaroslav, in: Termina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 98-103
3

Ke specifice mluvených projevů v pracovním a zájmovém prostředí

Hubáček, Jaroslav, in: K diferenciaci současného mluveného jazyka : Sborník prací z mezinárodní vědecké konference (Ostrava, září 1994), Ostrava, FF OU ; 1995, s. 128-131.
4

Metaforizace ve slanzích

Hubáček, Jaroslav, in: Jazykověda, Ostrava, FF OU ; 1996, s. 139-157.
5

Železničářský slang

Hubáček, Jaroslav, in: Osudový vlak : Sborník přednášek vědecké konference 22. a 23. 6. 1995, Praha, Nadace pro oslavy 150. výročí příjezdu prvního vlaku do Prahy na Masarykovo nádraží ; 1995, s. 101-106
6

Z železničářského slangu

Hubáček, Jaroslav, in: Železničář - týdeník českých drah, 2, 1995-96, s. 3
7

Slovesa pohybu v slangových frazeologismech

Hubáček, Jaroslav, in: Čeština doma a ve světě, 5, č. 1, 1997, s. 42-44
8

K chápání pojmu slang v české tradici

Hubáček, Jaroslav, in: Studia slawistyczne opolsko-ostrawskie : Studia Slavica 2 [SlStO], Opole, Uniw. Opolski ; 1995, s. 27-31.
9

K aktuálním problémům české sociální dialektologie

Hubáček, Jaroslav, in: Sborník přednášek z VI. konference o slangu a argotu v Plzni 15. - 16. září 1998 [SlangArgot 6], Plzeň, PF ; 1998, s. 5-8.
10

Zákon na ochranu češtiny?

Hubáček, Jaroslav, in: Moravskoslezský den (Ostrava), 1999, 18.9.1999