Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach homonymie lieferte 125 Treffer
1

Opyt teoretičeskoj interpretacii sintaksičeskoj omonimii

Daneš, František, in: Voprosy jazykoznanija, 13, č. 6, 1964, s. 3-16
2

Mižmovna omonimija u slavistyčnij linhvistyčnij literaturi

Turčyna, Anastasija, in: Ucrainica, 5, 2012, s. 63-66
3

Homonyma v staroslověnštině. K nedožitým pětasedmdesátinám F. V. Mareše

Havlová, Eva, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 46, č. A 45, 1997, s. 31-39
4

Strukturni omonimni modeli v češki ezik

Ljubenova, Elena, in: Naučni trudove (Plovdiv), 35, č. 1, 1997, s. 199-205
5

Čes'ka leksykolohična nauka pro omonimiju

Kicyla, Lidija, in: Visnyk L'vivs'koho univ. (L'viv), 29, 2000, s. 210-213
6

K voprosu o sintaksičeskoj omonimii

Adamec, Přemysl, in: Russian Linguistics (Dordrecht), 15, č. 2, 1991, s. 139-152
7

K voprosu o sintaksičeskoj omonimii predloženij s mestoimenijami

Adamec, Přemysl, in: Russistik (Berlin), 2, 1990, s. 33-45
8

Poliszémia, homonimia. Az ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke által 1998 októberében rendezett konferencia tanulmánykötete

Szerkesztette Gecsö, Tamás Budapest 1999
9

K homonymii v moderních českých výkladových slovnících

Žídková, Dagmar, in: Čeština v pohledu synchronním a diachronním [ČSynDia] : Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, Praha, Karolinum 2012, s. 429-435.
10

Problematika rusko-české homonymie a paronymie

Celerová, Jaroslava, in: Aktualne problemy komparatystyki słowiańskiej : teoria i metodologia badań lingwistycznych, Siedlce, Wyd. Uniw. Przyrodniczo-Humanistycznego ; 2010, s. 117-122