Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000596
AutorKučera, Karel
Titel

K nejnovějším vlivům angličtiny na český jazyk

ErschienenPřednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 77-82
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Lexikografie
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Lexicography
Schlagwörteranglicismy; amerikanismy; zásoba slovní; pravopis; změny fonologické; změny morfologické; čeština
Schlagwörter (DE)Anglizismen; Wortschatz; Rechtschreibung; Tschechisch
AnmerkungPůvod anglicismů (amerikanismů) v češtině, hláskové a tvaroslovné změny a pravopisné problémy
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/596
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Český jazyk v USA / Kučera, Karel
Český jazyk k maturitě. Gramatika a stylistika / Baláček, Václav
Mediální výchova a český jazyk / Šebesta, Karel
Jazyk český v pohybu / Vůjtek, Karel
Ještě k fonetickým vlivům staré němčiny na starou češtinu / Rejzek, Jiří
Vliv angličtiny na současný ruský jazyk / Konečný, Jakub
Z češtiny do angličtiny jednodušeji / Kučera, Vladimír