Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000268
AutorSvětlá, Jindra
Titel

Anglické výpůjčky ve francouzské terminologii

ErschienenČasopis pro moderní filologii, 77, č. 2, 1995, s. 104-110
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Popis a rozbor jazyka
Terminologie
Obecné otázky a celkové práce
Popis a rozbor jazyka
Klassifikation (EN)Description and analysis of language
Terminology
General works
Description and analysis of language
Schlagwörterterminologie; slova přejatá; asimilace; francouzština; angličtina
Schlagwörter (DE)Terminologie; Lehnwörter; Angleichung, Assimilation; Französisch; Englisch
AnmerkungPrůběh integrace angl. výpůjček do jazykového systému francouzštiny (v plánu fonetickém, grafickém, morfologickém, syntaktickém a lexikálním), stupeň asimilace; zvláště se zřetelem k franc. terminologii
Mediumarticle
URLcasopispromodernifilologii.ff.cuni.cz (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/268
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K typologii textů ve francouzské lingvistice / Světlá, Jindra
Francouzské výpůjčky v češtině. Díl 1, 2 / Říhová, Adéla
Sámské výpůjčky ve finštině / Hofírková, Lucie
Metafora v anglické jazykovědné terminologii / Kocourek, Rostislav
Výpůjčky ve staroslověnštině a církevní slovanštině / Jamná, Bohuslava
Prostředky argumentace ve francouzské stylistice / Krausová, Alena
Cizí výpůjčky ve slovní zásobě Jindřicha Hýzrla z Chodů / Janečková, Marie