Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Terminologie lieferte 4323 Treffer
1

Odbory - země (téměř) neznámá. Terminologie

Šourková, Alena; Rády, Andrej, in: Tlumočení - překlad, č. 10, 11, 1992, s. 8-10 [90-92], 6 [108]
2

Lingvistická terminologie

Machová, Svatava, in: Termina 2000 : Sborník příspěvků z 2. konference 1996 a 3. konference 2000, Praha, Galén ; 2001, s. 212-215
3

K archivní terminologii

Fiala, Tomáš, in: Archivní časopis, 46, č. 1, 1996, s. 1-7
4

Jak překládat z češtiny název filozofické fakulty

Jettmarová, Zuzana, in: Čeština doma a ve světě, [2], č. 4, 1994, s. 212-214
5

Evropský rok jazyků a jednocení školské jazykovědné terminologie

Kocourek, Rostislav, in: Školská jazykovědná terminologie [ŠkJazT] : Sborník z konference konané dne 29. listopadu 2001 na Univerzitě Karlově v Praze - Pedagogické fakultě, Praha, UK ; 2002, s. 46-52
6

Ve světě má e-mailový zavináč vskutku roztodivné názvy

Matulík, Rostislav, in: Právo (Praha), 2005, 23.5.2005
7

Pojmy a kontexty komparativního myšlení

Svatoň, Vladimír, in: Národní literatura a komparatistika, Brno, Host ; 2009, s. 11-32
8

Mňau mňau, ale taky opičí ocásek - jak se řekne zavináč

David, Jan, in: Metro (Praha), č. 211, 2014, s. 16., 7.11.2014
9

Kdo první použil termín "studená válka"?

red., in: 21. století, č. 5, 2016, s. 55
10

Ekonomika v 11 jazycích

Praha 2003