Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000191
AutorHroch, Miroslav
Titel

Jazykový program národních hnutí v Evropě: jeho skladba a sociální předpoklady

ErschienenČeský časopis historický, 93, č. 3, 1995, s. 398-418
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Dějiny lingvistické práce na území ČR (období starší, do roku 1848)
Ostatní příspěvky bohemistické
Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
Klassifikation (EN)History of linguistics in the Czech territory (older period, till 1848)
Miscellaneous contributions relating to the Czech studies
Czech verbal communication and sociolinguistics
Schlagwörterjazyky národní; čeština; sociolingvistika; obrození národní
Schlagwörter (DE)Volkssprachen; Tschechisch; Soziolinguistik
AnmerkungČeské národní hnutí porovnává s obdobnými hnutími evrop. národů. Pokus odhalit, proč ve většině z nich hrál jazyk závažnou úlohu (Irsko, Skotsko, Srbsko)
Mediumarticle
URLwww.digitalniknihovna.cz (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/191
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Jazykový program a typologie národního hnutí u Slovanů / Gladkova, Hana
Jazykový Babylón v Evropě / Tomin, Alexius
Jazykový program a ideál Karla Sabiny / Stich, Alexandr
Národ jako produkt sociální komunikace? Příspěvek ke komparaci českého a běloruského "modelu" / Hroch, Miroslav
Skladba češtiny / Grepl, Miroslav
Skladba češtiny. Cvičení a výklad / Grepl, Miroslav
L-PACK: Jazykový balíček pro migranty v Evropě / Hejtmánková, Jana