Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Hroch, Miroslav lieferte 9 Treffer
1

Jazykový program národních hnutí v Evropě: jeho skladba a sociální předpoklady

Hroch, Miroslav, in: Český časopis historický, 93, č. 3, 1995, s. 398-418
2

The social interpretation of linguistic demands in European national movements

Hroch, Miroslav, in: Regional and National Identities in Europe in the XIXth and XXth Centuries, The Hague, 1998, s. 67-96
3

Language and National Identity

Hroch, Miroslav, in: Nationalism and Empire. The Habsburg empire and the Soviet Union, New York, St. Martin's Press ; 1992, s. 65-76
4

Linguistic programme - romanticism - nationalism (the Czech case)

Hroch, Miroslav, in: History of European Ideas (?), 16, 1993, s. 293-298
5

V národním zájmu

Hroch, Miroslav Praha 1996
6

Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů

Hroch, Miroslav Praha 2011
7

European Nations. Explaining Their Formation

Hroch, Miroslav Transl. by Graham, Karolina London 2015
8

The Slavic world

Hroch, Miroslav, in: Language & Ethnic Identity. Vol. 1 : Disciplinary & Regional Perspectives. 2nd ed, Oxford, Oxford Univ. Press ; 2010, s. 269-285
9

Národ jako produkt sociální komunikace? Příspěvek ke komparaci českého a běloruského "modelu"

Hroch, Miroslav, in: Cesty k národnímu obrození: běloruský a český model : Sborník příspěvků z konference konané 4.-6. 7. 2006 v Praze, Praha, FHS UK 2006, s. 11-28