Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000184
AutorŠipková, Milena
Titel

K jednomu typu názvu podniků

ErschienenNaše řeč, 78, č. 4, 1995, s. 223-224
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jiná jména (než osobní a zeměpisná)
Klassifikation (EN)Names other than personal and geographical
Schlagwörterchrématonyma; tvoření slov; čeština
Schlagwörter (DE)Chrematonyme; Wortbildung; Tschechisch
AnmerkungZamyšlení nad slovotvornou strukturou typu Vodárenská, a. s
Mediumarticle
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/184
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K jednomu typu infinitivní nominalizace obsahových vět v středomoravských dialektech / Šipková, Milena
K jednomu typu sémantických neologizmů / Rangelova, Albena
Proměny hospodářských chrématonym (názvů podniků) / Knappová, Miloslava
K jednomu typu pojmenování v ruštině / Stiessová, Jitka
K jednomu typu verbalizovaného přání mluvčího / Musilová, Květoslava
K jednomu typu otázek v češtině / Karlík, Petr
K jednomu typu nepravých vedlejších vět vztažných / Straberger, Richard