Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Šipková, Milena lieferte 71 Treffer
1

K jednomu typu názvu podniků

Šipková, Milena, in: Naše řeč, 78, č. 4, 1995, s. 223-224
2

K původu pojmenování z tematického okruhu zemědělské terminologie

Šipková, Milena, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 44, č. A 43, 1995, s. 97-103
3

Numeralizace substantiv z hlediska dichotomie spisovnosti

Šipková, Milena, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 86-87.
4

Kroměvá tebe

Šipková, Milena, in: Naše řeč, 79, č. 4, 1996, s. 212-214
5

Jak se adaptují nářeční mluvčí na mluvu Prostějova

Šipková, Milena, in: Český jazyk na přelomu tisíciletí, Praha, Academia 1997, s. 212-218
6

F. Bartoš o významech instrumentálu

Šipková, Milena, in: Pocta Dušanu Šlosarovi : Sborník k 65. narozeninám, Boskovice, Albert ; 1995, s. 207-212.
7

K dichotomii spisovnosti a nespisovnosti

Šipková, Milena, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 1, Praha, FF UK ; 1995, s. 89-90
8

Some theses and tasks of the description of dialectal syntax

Šipková, Milena, in: 2nd International Congress of Dialectologists & Geolinguists. Amsterdam, July 28 - August 1, 1997. Book of Abstracts, Amsterdam, Vrije Univ. ; 1997, 131 s.
9

Který, jenž, co a jak

Šipková, Milena, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 4, 1995, s. 265-266
10

K didaktickému aspektu lingvistických teorií

Šipková, Milena, in: Čeština - univerzália a specifika [1] [Č-USp 1] : Sborník konference ve Šlapanicích u Brna 17.-18. 11. 1998, Brno, MU ; 1999, s. 127-130.