Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000027
AutorJančák, Pavel
Titel

Spisovná a nespisovná slovní zásoba v Českém jazykovém atlase. (Josefu Filipcovi k osmdesátinám.)

ErschienenNaše řeč, 78, č. 1, 1995, s. 1-8
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Obecné otázky a celkové práce
Obecné otázky
Klassifikation (EN)General works
General works
Schlagwörterzásoba slovní; nespisovnost; spisovnost; ekvivalenty geografické; nářečí; čeština
Schlagwörter (DE)Wortschatz; Nicht-Schriftlichkeit; Schriftlichkeit; Mundart; Tschechisch
AnmerkungGeografická dimenze ve zkoumání české slovní zásoby. Zeměpisný charakter ekvivalentů, které jsou zároveň hodnoceny jako spisovné
Mediumarticle
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/27
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Společné jihozápadočeské a středočeské morfologické rysy v Českém jazykovém atlase / Jančák, Pavel
Systémovost antonymie jako vývojový faktor. Josefu Filipcovi k osmdesátinám / Němec, Igor
Vlastní jména v Českém jazykovém atlase / Kloferová, Stanislava
Vlastní jména v Českém jazykovém atlase / Kloferová, Stanislava
Nad svazky izoglos v Českém jazykovém atlase / Kloferová, Stanislava
Svazky izoglos v Českém jazykovém atlase: formální deminutiva / Kloferová, Stanislava
Spisovná a nespisovná čeština v umělecké literatuře / Mareš, Petr