Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1994CZ082262
AutorVšetička, František
Titel

O kompoziční výstavbě Bezručovy básně

ErschienenČasopis Slezského zemského muzea, série B, 43, č. 2, 1994, s. 168-173
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
Forma literárního díla a překladu. Otázky versologické
Klassifikation (EN)Language and style of particular authors, and/or of particular literary works
The form of literary works and translations. Poetics, prosody
Schlagwörterversologie; jazyk autorský; prostředky jazykové; čeština; Bezruč, Petr; poezie
Schlagwörter (DE)Autorensprache; Sprachmittel; Tschechisch; Poesie
AnmerkungPoznámky k versologické a jazykové stránce
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/82262
PURLCitation link