Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach versologie lieferte 193 Treffer
1

Výzkum verše. Problematika a současný stav v rámci literární vědy

Pszczołowska, Lucylla Červenka, Miroslav, in: Česká literatura, 44, č. 4, 1996, s. 395-402
2

Verš a poezie

Červenka, Miroslav, in: Ab imo pectore. K sedmdesátinám Petra Rákose, Praha, UK ; 1995, s. 117-121
3

Sonet v české literatuře národního obrození

Sgallová, Květa, in: Sonet in sonetni venec : Mednar. simp. v Ljubljani od 28 do 3 junija 1995, Ljubljana, Filozofska fakulteta ; 1997, s. 251-256
4

Toward automatic analysis of Czech verse

Kolár, Robert; Plecháč, Petr, in: Formal Methods in Poetics : A Collection of Scholarly Works Dedicated to the Memory of Professor M. A. Krasnoperova, Lüdenscheid, Ram-Verlag ; 2011, s. 295-305
5

Słowiańska metryka porównawcza. 8. Krótkie rozmiary wierszowe

Editor Pszczołowskiej, Lucylli Warszawa 2004
6

Základy slovenskej verzológie

Štraus, František Bratislava 2003
7

Wers i czas

Červenka, Miroslav, in: Pamiętnik literacki (Warszawa), 86, č. 4, 1995, s. 93-98
8

K mikroanalýze básnického textu

Žváček, Dušan, in: Rossica Olomucensia, 37, 1999, s. 33-36
9

Hlavní česká přízvučná metra v 19. století

Červenka, Miroslav; Sgallová, Květa; Kaiser, Petr, in: Słowiańska metryka porównawcza, Warszawa, PAN ; 1995, s. 75-143
10

Die Metapher im Denken von Roman Jakobson

Svatoň, Vladimír, in: Prague School Linguistics : 70 Years of Existence of the Prague Linguistic Circle and 100th Anniversary of Roman Jakobson's Birthday, Prague, March 28-30, 1996. Abstracts, Praha, UK 1996, 60 s.