Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1994CZ003520
AutorBeránková, Eva
Titel

Peřej - to je jako peřina

ErschienenČeský jazyk a literatura, 45, č. 3-4, 1994-95, s. 77-81
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Metodické příspěvky k dílčím otázkám vyučování češtině
Klassifikation (EN)Contributions to the methodology of particular questions
Schlagwörterjazyk autorský; Čapek, Karel; hry jazykové; čeština; Morgenstern, Christian
Schlagwörter (DE)Autorensprache; Tschechisch
AnmerkungVyužití bohatosti jazyka některých autorů (K. Čapek, Ch. Morgenstern) ve vyučování mateřskému jazyku. Jazykové hry při hodinách češtiny
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/3520
PURLCitation link