Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Čapek, Karel lieferte 185 Treffer
1

Několik slov k romským textům v Čapkově Loupežníkovi

Daniel, Bartoloměj, in: Česká literatura, 45, č. 3, 1997, s. 331-332
2

On Karel Čapek. A Michigan Slavic Colloquium

Ed. by Makin, Michael Ann Arbor 1992
3

K pojetí jazykovědy u Karla Čapka

Nekvapil, Jiří, in: Naše řeč, 68, č. 2, 1985, s. 88-90
4

Čapek stále živý

Haman, Aleš, in: Česká literatura, 47, č. 1, 1999, s. 108-109
5

Vývoj pojmenování našeho státu a názorů na ně od vzniku Československa

Čižmárová, Libuše, in: Výchova k národnímu vědomí a národním hodnotám [Výchova...] : Sborník příspěvků z konference k 80. výročí vzniku samostatného státu, Brno, MU ; 1999, s. 56-62.
6

kpc0741189. Die Eigennamen von Katzen und Hunden als Bestandteil der semantischen Ebene des Textes bei Karel Čapek

Zachová, Alena, in: Onymische Systeme : Zusammenfassungen der Beiträge an der 3. tschechischen onomastischen Konferenz und an dem 5. Seminar "Onomastik und Schule"(12.-14. 1. 1993 in Hradec Králové). Gewidmet dem 18. Kongress für Namenforschung, Trier (12.-17. 4. 1993), Hradec Králové, Gaudeamus ; 1993, s. 163-164
7

Konference o osobnosti a díle Karla Čapka [Člověk, svět a umění Karla Čapka, Dobříš, 6.-7. 12. 1988]

Hoffmannová, Jana, in: Slovo a slovesnost, 51, č. 2, 1990, s. 173-176
8

Njakogašnite slavjani dnes

Karagăozov, Panajot Sofija 1997
9

Vlastní jména koček a psů jako součást významové roviny Čapkových textů

Zachová, Alena, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 223-227
10

Bariéry verbální pracovní komunikace

Skácel, Josef; Mezuláník, Jiří, in: Všeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie : Komunikáty z vedeckej konferencie, konanej v Banské Bystrici 3.-5. septembra 1991. Zv. 1, Banská Bystrica, PF ; 1991, s. 115-120.