Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1994CZ001661
AutorBeaugrande, Robert de
Titel

Speech and writing in theory and in data

ErschienenWriting vs Speaking : Language, Text, Discourse, Communication. Proceedings of the Conference held at the Czech Language Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, October 14-16, 1992, Tübingen, Narr Verlag 1994, s. 23-46
Spracheeng
Klassifikation (CZ)Teorie a metodologie lingvistické práce
Pragmatika
Dějiny lingvistické práce na území Československa (do roku 1945)
Klassifikation (EN)The theory and methodology of linguistic work
Pragmatics
History of linguistics in Czechoslovakia (till 1945)
SchlagwörterPražský lingvistický kroužek; gramatika funkční; dialogy; promluvy; psanost
Schlagwörter (DE)Prager sprachwissenschaftlicher Kreis; Dialoge; Schriftlichkeit
AnmerkungFunkční přístup pražských lingvistů k psanému jazyku. Dále srovnání zaznamenané promluvy (dialogu), konverzace v literárním díle a vědecké práce
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1661
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

From data to speech. Language generation in context / Theune, Mariët
Data-driven speech analysis for ASR / Heřmanský, Hynek
Producer's intention realized in speech and writing / Pacovská, Jasňa
Substance of idioms: perennial problems, lack of data or theory? / Čermák, František
Strange Writing. Anomaly Accounts in Early Medieval China / Campany, Robert Ford
Data driven design of filter bank for speech recognition / Burget, Lukáš
Funkce a forma v jazykové teorii a výzkumu. Vlna se obrací / Beaugrande, Robert de