Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1993CZ001354
AutorKresin, Susan C.
Titel

Stylistic variation in the use of "ten"

ErschienenVarieties of Czech : Studies in Czech Sociolinguistics, Amsterdam, Rodopi ; 1993, s. 111-123
Spracheeng
Klassifikation (CZ)Obecné otázky uměleckého stylu. Jazyk a styl v jednotlivých literárních žánrech
Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
Klassifikation (EN)The style of particular literary forms
Czech verbal communication and sociolinguistics
Schlagwörterspisovnost; nespisovnost; čeština obecná; varianty; stylistika; čeština
Schlagwörter (DE)Schriftlichkeit; Nicht-Schriftlichkeit; Gemeintschechisch; Stilistik (Stilkunde, Stillehre); Tschechisch
AnmerkungZkoumá stylistické varianty užití českého zájmena "ten", materiál z české literatury (příklady z Kundery, Kohouta a Hrabala)
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1354
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Variation in Language and Language Use. Socio-Cultural and Cognitive Perspectives
Repetition and variation as stylistic principles of a text structure / Kraus, Jiří
Introducing verbal aspect in context: a lexical approach / Kresin, Susan C.
Využití internetu v kurzech češtiny pro začátečníky / Kresin, Susan C.
Aspect, singularization, and pluralization in Czech and Russian / Kresin, Susan C.
Výuka češtiny pro anglicky mluvící studenty: gramatické a pragmatické obtížnosti / Kresin, Susan C.
From Czech to English: interrelations of tense and aspect / Kresin, Susan C.