Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach varianty lieferte 113 Treffer
1

Variétés géographiques du français de France aujourd'hui

Réseau, Pierre Bruxelles 1999
2

Acerca de la variabilidad del español

Mištinová, Anna, in: Jazyková kompetence v EU : Sborník z mezinárodní konference 3.-4. února 2005, Praha, Oeconomica ; 2005, s. 56-71
3

Badania regionalnej odmiany polszczyzny cieszyńskiej XIX wieku

Raclavská, Jana, in: Polonica 1997 : Sborník příspěvků z 6. konference polonistů České republiky, Ostrava 19.-20. 11. 1999, Ostrava, OU ; 1999, s. 37-44
4

Česká varianta charvátské hranaté hlaholice

Pacnerová, Ludmila, in: Slovo (Zagreb), 44-46, 1996, s. 45-62
5

Varijantnite formi vo literaturniot češki jazik

Rous, Donka, in: Godišen zbornik (Skopje), 22, č. 1, 1996, s. 247-251
6

Nazvanijata na rastenieto Helianthus annuus v bălgarskija ezik

Dimitrova-Todorova, Liljana, in: Studia etymologica Brunensia 2 [StEBr 2] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2002, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně ve dnech 10.-12. září 2002, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2003, s. 351-364.
7

Morfologičeskije varianty glagolov v sovremennom russkom jazyke

Brandner, Aleš, in: Aktual'nyje problemy obučenija russkomu jazyku 5 [APObR 5], Brno, MU ; 2001, s. 5-10
8

Jméno třetí nejvyšší hory světa

Štícha, František, in: Naše řeč, 92, č. 2, 2009, s. 107-110
9

Otevírají, nebo otvírají žáci žákovské knížky?

Hádková, Petra; Vlha, Radovan, in: Naše řeč, 96, č. 5, 2013, s. 273-275
10

Konkurence variant musit a muset v článcích časopisu Naše řeč

Sojka, Pavel, in: Žena - růže - píseň - řeč : Sborník na počest životního jubilea Radoslavy Kvapilové Brabcové, Praha, PF UK ; 2015, s. 167-174.