Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ001321
AutorDamborský, Jiří
Titel

Gwara czesko-cieszyńska

ErschienenZ badań porównawczych języków oraz dialektów słowiańskich i niesłowiańskich na zemiach nadodrzańskich : Materialy z sesji naukowej (22 marca 1990), Zielona Góra, 1992, s. 71-75
Sprachepol
Klassifikation (CZ)Jednotlivá nářečí
Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Polština
Klassifikation (EN)Particular dialects
Contacts of Czech with Slavonic languages
Polish
Schlagwörterstudie porovnávací; nářečí severomoravská; čeština; polština
Schlagwörter (DE)Vergleichsstudie; Tschechisch; Polnisch
AnmerkungPodle časop. Poradnik językowy 1993, s. 214 a BL 1992, 16952
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1321
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Gwara cieszyńska jako materiał onimiczny. Nazewnictwo Zaolzia / Bogoczová, Irena
W kwestii bilingvizmu na czesko-polskim pograniczu językowym / Damborský, Jiří
W kwestii bilingvizmu na czesko-polskim pograniczu językowym / Damborský, Jiří
Cieszyńska ojczyzna polszczyzna / Kadłubiec, Karol Daniel
Gwara górnośląska. Uwagi ogólne / Trojan, Pavel
Czesko-polska homonimia. Czesko-polski słownik wyrazów o identycznym lub podobnym brzmieniu oraz wyrazów o identycznym lub podobnym zapisie, lecz o odmiennym znaczeniu / Szałek, Marek
Czesko-polska homonimia. Czesko-polski słownik wyrazów o identycznym lub podobnym brzmieniu oraz wyrazów o identycznym lub podobnym zapisie, lecz o odmiennym znaczeniu / Szałek, Marek