Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach nářečí severomoravská lieferte 28 Treffer
1

Zum gegenwärtigen Lautstand bei den Dialektsprechern Nordmährens

Muzikant, Mojmír, in: Klagenfurter Beiträge zur Sprachwissenschaft, 34-36 (2008-2010), 2010, s. neuv
2

Fčyl a prvej. nářeční příloha ke kronice obce Holasovice

Hřivnáč, Jiří Holasovice 2009
3

Variantní tvary adjektiv v mluvě střední generace města Havířova

Davidová, Dana, in: Jazyk, literatura, umění : Sborník prací filozofické fakulty Ostravské univerzity, sv. 131, řada D-29, Ostrava, OU ; 1992, s. 11-24.
4

Gwara czesko-cieszyńska

Damborský, Jiří, in: Z badań porównawczych języków oraz dialektów słowiańskich i niesłowiańskich na zemiach nadodrzańskich : Materialy z sesji naukowej (22 marca 1990), Zielona Góra, 1992, s. 71-75
5

K nářeční nivelizaci

Kloferová, Stanislava, in: Varia 1 : Materiály z Kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 21.-22. októbra 1991), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 1992, s. 82-85
6

Roz widzieli straśne łognie ku Ciantoryi. Gawędy ludowe z nawsia koło Jabłonkowa na Śląsku Cieszyńkim

Lipowski, Jaroslav Wrocław 1992
7

Denik Ostravaka

Ostravski, Ostravak Ostrava 2005
8

Denik Ostravaka. ...eště mě nědostali

Ostravski, Ostravak Ostrava 2005
9

Několik skromných slov k percepci mluveného projevu na severní Moravě (resp. v Ostravě a přilehlém okolí)

Horsáková, Monika, in: Jazykověda, Ostrava, FF OU ; 1996, s. 17-26.
10

Mluva v severomoravském pohraničí

Kloferová, Stanislava, in: Český jazyk na přelomu tisíciletí, Praha, Academia 1997, s. 250-257