Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Damborský, Jiří lieferte 68 Treffer
1

Formy grzecznosciowe w języku polskim

Damborský, Jiří, in: Polonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 163-172
2

Odmiany współczesnego języka czeskiego

Damborský, Jiří, in: Wariancja w języku : 3 Opolskie Spotkania Językoznawcze, Szczedrzyk, 10-11. 10. 1989 r, Opole, Wyższa szkoła pedagogiczna ; 1991, s. 21-24
3

Wyrażanie posesywności w językach czeskim i polskim

Damborský, Jiří, in: Prace Filologiczne (Warszawa), 35, 1991, s. 47-52
4

Gwara czesko-cieszyńska

Damborský, Jiří, in: Z badań porównawczych języków oraz dialektów słowiańskich i niesłowiańskich na zemiach nadodrzańskich : Materialy z sesji naukowej (22 marca 1990), Zielona Góra, 1992, s. 71-75
5

Nauczanie języka polskiego v środowisku czeskim

Damborský, Jiří, in: Język polski jako język obcy, Lublin, Univ. Marii Curie-Skłodowskiej ; 1992, s. 44-50
6

Gramatická kategorie osoby v polštině a češtině

Damborský, Jiří, in: Studia slawistyczne opolsko-ostrawskie : Studia Slavica 2 [SlStO], Opole, Uniw. Opolski ; 1995, s. 7-15.
7

Projekt jazykového zákona v Polsku

Damborský, Jiří, in: Naše řeč, 81, č. 2-3, 1998, s. 154-155
8

Polonistická studia ve filologických vědách v České republice

Damborský, Jiří, in: Česká polonistika a polská bohemistika : Polonistické studie v České republice a bohemistické studie v Polské republice v posledních třiceti letech. Historické a filologické obory, Praha, GAM ; 1995, s. 129-146
9

Místo slavistiky na vysokých školách

Damborský, Jiří, in: Slovanské studie, Ostrava, FF OU ; 1996, s. 23-28
10

O dwujęzyczności Dziadów

Damborský, Jiří, in: Prace Filologiczne (Warszawa), 44, 1999, s. 85-95