Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ001315
AutorDaneš, František
Titel

Symbol, písmo a řeč

ErschienenSymbol v lidském vnímání, myšlení a vyjadřování : Sborník příspěvků, Praha, Filozofický ústav ČSAV ; 1992, s. 20-36
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Sémiotika. Obecná sémantika
Obecná problematika
Klassifikation (EN)Semiotics. General semantics
General works
Schlagwörtersymboly; znak; lingvistika; jazyky přirozené; čeština; sémiotika
Schlagwörter (DE)symbolischen Zeichen; Zeichen; Sprachwissenschaft (Linguistik); Tschechisch; Semiotik
AnmerkungUplatnění symbolu jako znaku konvenčního (arbitrárního) v jazykovědě. Sémiotická studie, na materiálu z češtiny
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1315
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Rěč jako kode a symbol / Šatava, Leoš
Řeč hudby a řeč o hudbě / Daneš, František
Písmo / Myslík, Jan
Symbol a metafora / Stachová, Jiřina
Symbol pospolitosti / Černá, Anna
Runové písmo / Starý, Jiří
Čínské písmo / Zádrapa, Lukáš