Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach znak lieferte 162 Treffer
1

Signs in use. An introduction to semiotics

Johansen, Jørgen Dines; Larsen, Svend Erik Transl. Gorlée, Dinda L. London 2002
2

A Work as a "Thing"and as a Sign

Jankovič, Milan, in: Travaux du Cercle linguistique de Prague n. s., Amsterdam, Benjamins ; 1995, s. 297-311
3

Neverbální komunikace

Jirák, Jan, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 78-79
4

Jazykový popis a péče o jazyk v dějinách filologického myšlení

Kraus, Jiří, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 139-148
5

Neviditelné znaky

Nebeský, Ladislav, in: Česká literatura, 46, č. 1, 1998, s. 65-72
6

Semiosis

Luelsdorff, Philip A., in: Prague School Linguistics : 70 Years of Existence of the Prague Linguistic Circle and 100th Anniversary of Roman Jakobson's Birthday, Prague, March 28-30, 1996. Abstracts, Praha, UK 1996, 38 s.
7

Le fonctionnement synallagmatique du signe lexical

Šabršula, Jan, in: Langue - Communauté - Signification : Actes du 25ème Colloque International de Linguistique Fonctionnelle, Berlin, 2002, s. 245-248
8

Slovo a obraz

Hopfingerová, M., in: Tvořivé zrady : Současné polské myšlení o filmu a audiovizuální kultuře, Praha, Národní filmový archiv ; 2005, s. 343-362
9

Sémiotika

Šoltys, Otakar, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 40-43
10

Číst neviditelné

Nebeský, Ladislav, in: Česká literatura, 48, č. 1, 2000, s. 70-74