Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ001287
AutorDubský, Josef
Titel

Komunikativní frazeologické struktury ve španělštině

ErschienenTranslatologica Pragensia 5, Praha, Karolinum ; 1992, s. 119-124.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Španělština
Klassifikation (EN)Spanish
Schlagwörteršpanělština; frazeologismy; komunikace; překlady; čeština
Schlagwörter (DE)Spanisch; Phraseologismen; Kommunikation; Übersetzungen; Tschechisch
AnmerkungOtázky zapojení frazeologických jednotek do aktu komunikace
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1287
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Komparativní frazeologické struktury na základě botanických názvů ve francouzštině a španělštině / Šmídová, Veronika
Máchův Máj ve španělštině / Forbelský, Josef
Interpunkce ve španělštině / Máchová, Kateřina
Slovosled ve španělštině. Revize přístupů / Aurová, Miroslava
Obchodní korespondence ve španělštině / Machová, Kornélia
Odraz anglických slov ve španělštině / Freitagová, Ivana
Frazeologické výrazy ve slangu mládeže / Dršatová, Jitka