Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1992CZ001287
Author(s)Dubský, Josef
Title

Komunikativní frazeologické struktury ve španělštině

PublishedTranslatologica Pragensia 5, Praha, Karolinum ; 1992, s. 119-124.
Languagecze
Classification (CZ)Španělština
Classification (EN)Spanish
Subjectsšpanělština; frazeologismy; komunikace; překlady; čeština
Subjects (DE)Spanisch; Phraseologismen; Kommunikation; Übersetzungen; Tschechisch
NoteOtázky zapojení frazeologických jednotek do aktu komunikace
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1287
PURLCitation link