Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ001258
AutorDohalská, Marie; Fenclová, Marie
Titel

Kvalita výslovnosti učitelů francouzštiny i jiných jazyků

ErschienenCizí jazyky, 36, č. 5, 1992-93, s. 158-160
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Metodika a didaktika vyučování
Klassifikation (EN)Methodology and didactics of teaching
Schlagwörtervyučování; francouzština; jazyky cizí; výslovnost
Schlagwörter (DE)Unterricht; Französisch; Fremdsprachen; Aussprache
Mediumarticle
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1258
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

5. symposium Sdružení učitelů francouzštiny / Fenclová, Marie
Ze sympozia učitelů francouzštiny - listopad 1994 / Fenclová, Marie
Vzdělávání učitelů cizích jazyků na počátku 21. století / Fenclová, Marie
Zřetel k mateřštině žáků při zvládání výslovnosti cizího jazyka (nad současnými francouzskými učebnicemi francouzštiny) / Fenclová, Marie
Světové sněmování učitelů francouzštiny / Vlasák, Václav
Fonetika francouzštiny jako lingvodidaktický problém / Fenclová, Marie
Fonetika francouzštiny / Dohalská, Marie