Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Cizí jazyky lieferte 1090 Treffer
1

Testy ze základní anglické mluvnice (2)

Bažantová, Zora, in: Cizí jazyky, 36, 1992-93, s. 118-125
2

The ESOL (English for speakers of other languages) examinations of the Fitman examinations institute

Elliot, Janet, in: Cizí jazyky, 37, č. 9-10, 1993-94
3

Jazykové vyučování v Evropě

Perclová, Radka, in: Cizí jazyky, 45, č. 1, 2001-02, s. 3
4

Odešel významný český lingvista Jiří Krámský

Nosek, Jiří, in: Cizí jazyky, 35, č. 2, 1991-92, s. 60
5

Jak se učit cizímu jazyku

Koslová, Monika, in: Cizí jazyky, 43, č. 1, 1999-2000, s. 17
6

Závěry konference učitelů anglického a německého jazyka

Kavková, Eva, in: Cizí jazyky, 43, č. 1, 1999-2000, s. 23
7

Devátý seminář k teoretickým základům didaktiky cizích jazyků

Zelenková, Dana; Bradáčová, Zuzana, in: Cizí jazyky, 43, č. 1, 1999-2000, s. 26
8

Seminář na jedničku

Fišarová, Oľga, in: Cizí jazyky, 43, č. 1, 1999-2000, s. 28
9

K životnímu jubileu prof. Františka Malíře

Purm, Radko, in: Cizí jazyky, 43, č. 1, 1999-2000, s. 29
10

70. narozeniny prof. Stanislava Žaži

Brandner, Aleš, in: Cizí jazyky, 43, č. 1, 1999-2000, s. 30