Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Cizí jazyky lieferte 1090 Treffer
1

Antroponymum jako součást francouzských frazémů

Koláříková, Dagmar, in: Cizí jazyky, 61, č. 3, 2017-18, s. 13-23
2

2. vědecká konference Russkij jazyk v sfere biznesa

Jakl, David, in: Cizí jazyky, 38, č. 5-6, 1994-95, s. 237
3

Fremdsprachenunterricht und Fremdsprachenlehrerausbildung in Deutschland

Baumann, Holger André, in: Cizí jazyky, 35, č. 6, 1991-92, s. 214-218
4

The heritage of Comenius. Language learning for international understanding and world peace

Batley, Edward M., in: Cizí jazyky, 35, č. 4, 1991-92, s. 109-110
5

Testy ze základní anglické mluvnice (2)

Bažantová, Zora, in: Cizí jazyky, 36, 1992-93, s. 118-125
6

Jazykové vzdělávání na prahu devadesátých let

Cink, Pavel, in: Cizí jazyky, 35, č. 1, 1991-92, s. 2-4
7

Dokumenty evropské jazykové politiky

Cink, Pavel, in: Cizí jazyky, 35, č. 4, 1991-92, s. 129-133
8

Kvalita výslovnosti učitelů francouzštiny i jiných jazyků

Dohalská, Marie; Fenclová, Marie, in: Cizí jazyky, 36, č. 5, 1992-93, s. 158-160
9

Životní jubileum učitele Josefa Dubského

Vlasák, Václav; Hlavičková, Vlasta, in: Cizí jazyky, 36, č. 5, 1992-93, s. 189-190
10

Ze současné německé geopolitické terminologie

Želazko, Miloslav, in: Cizí jazyky, 38, č. 9-10, 1994-95, s. 366