Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach výslovnost lieferte 788 Treffer
1

Co je to moravská výslovnost?

Krčmová, Marie, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 4, 1995, s. 237-240
2

Ruština: kdy vyslovovat "E"a kdy "e"?

Dvořáček-Průhonický, Petr, in: Tlumočení - překlad, 10, č. 46, 1999, s. 7 [1177]
3

Průzkum výslovnosti u školních začátečníků v Praze v roce 1989

Janota, Přemysl; Benešová, E.; Bubeníčková, M.; Janotová, N., in: Česká logopedie 1991, Praha, Knižní podnikatelský klub ; 1992, s. 50-54
4

Z oblasti výzkumu spisovné výslovnostní normy

Buchtelová, Růžena; Hůrková, Jiřina, in: Jazykovědné aktuality, 18, 1981, s. 111-112
5

Péče o jevištní výslovnost v SSSR

Buchtelová, Růžena, in: Naše řeč, 50, 1967, s. 152-154
6

Výslovnostní norma z hlediska funkční jazykovědy

Daneš, František, in: Slyšet se navzájem : 60 hlasů o uměleckém přednesu, Praha, Orbis ; 1966, s. 56-59
7

Doslov

Daneš, František; Romportl, Milan, in: Výslovnost spisovné češtiny 1 : Zásady a pravidla. Výslovnost slov českých, Praha, Academia ; 1967, 84 s.
8

Pronunciation: four categories of differences between RP and GenAm

Volín, Jan, in: ATE Newsletter (Praha), 15, č. 1, 2004, s. 42-46
9

Pronunciation Contrasts in English

Nilsen, Don L. F.; Nilsen, Alleen Pace [Praha] [1991]
10

Sprecherziehung für Studenten pädagogischer Berufe

Preu, Otto; Stötzerová, Ursula Berlin 1978