Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach jazyky cizí lieferte 1489 Treffer
1

V ČR je úroveň znalostí cizích jazyků nízká

bez autora, in: Plzeňský deník, 1996, 18.7.1996
2

Evropský rok jazyků

Uličný, Oldřich, in: Lidové noviny (Praha), 14, 2001, s. 15., 24.2.2001
3

Výuka cizím jazykům na sklonku tisíciletí (historie - současnost - perspektivy)

Mothejzíková, Jarmila, in: Cizí jazyky, 38, č. 5-6, 1994-95, s. 170-183
4

Závěry sympozia "Výuka cizích jazyků na středních školách", konaného dne 15. listopadu 1994 v Praze

in: Cizí jazyky, 38, č. 5-6, 1994-95, s. 183-188
5

Výučba cudzích jazykov na našich vysokých školách - radšej s prekladom?

Nováková, Taida, in: Cizí jazyky, 38, č. 5-6, 1994-95, s. 188-193
6

Jazykové vzdělávání na prahu devadesátých let

Cink, Pavel, in: Cizí jazyky, 35, č. 1, 1991-92, s. 2-4
7

Foreign language education for the 21st century. The most important problems

Caravolas, Jean, in: Cizí jazyky, 36, č. 3-4, 1992-93, s. 90-91
8

Foreign language education for the 21st century. The most important problems

Delronche, Roland, in: Cizí jazyky, 36, č. 3-4, 1992-93, s. 91-93, čes
9

Využití studoven autonomního učení při výuce jazyků

Bočánková, Milena, in: Cizí jazyky, 38, č. 7-8, 1994-95, s. 274-277
10

K nekotorym voprosam psichologii obučenija i usvojenija inostrannogo jazyka

Bača, Jozef, in: Rossica Ostraviensia 1995 [RosOst] : Lingua Rossica in sphaera mercaturae, Ostrava, FF OU ; 1995, s. 143-148.