Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ001249
AutorDrápela, Milan V.
Titel

Mapová tvorba v díle J. A. Komenského

ErschienenStudia Comeniana et historica, 22, č. 46-47, 1992, s. 143-159
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Varia
Materiálové příspěvky toponomastické
Klassifikation (EN)Varia
Material contributions to toponomastics
SchlagwörterKomenský, Jan Amos; toponomastika; čeština
Schlagwörter (DE)Toponomastik; Tschechisch
AnmerkungKomenského mapa Moravy z 20. let 17. stol
Mediumarticle
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1249
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Česká hudební terminologie v díle J. A. Komenského / Šlosar, Dušan
Citáty z raně církevních Otců v díle J. A. Komenského / Balík, Vojtěch
Dielo J. A. Komenského vo vývine slovenčiny / Majtán, Milan
Jazykové učebnice J. A. Komenského / Kvítková, Naděžda
Osobnost a dílo J. A. Komenského / Mothejzíková, Jarmila
J. A. Comenii Opera omnia - Dílo J. A. Komenského. Několik poznámek k charakteru edice / Steiner, Martin
Přirovnání v české próze J. A. Komenského / Hubáček, Josef